PLNA

سلیم مؤذن زاده، راهب مسیحی و رأس مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام

سر امام حسین(ع) به راهب مسیحی چه گفت؟ – YJC

سید بن طاووس از حضرت صادق (علیه السّلام) روایت کرد که حضرت باقر … راهب همیانی آورد که در او ده هزار در هم بود خولی آن را گرفت و آن سر مطهر را تا یک …

مصائب راس الحسین علیه السلام: روضه ها و مصیبت های سر مطهر …

مصیبت بریدن سرامام حسین علیه السلام از قفا در روضه خوانی حضرت جبرئیل برای آدم … فصل چهارم: مصائب رأس الحسین علیه السلام در بین راه کوفه تا شام … گریه و ناله بلند شد، یزید ترسید که فتنه و آشوب بپا شود، به مؤذن فرمان داد، اذان بگوید. … سید رحمه اللهگوید: سنان فرود آمد و می گفت: بااینکه می دانم زاده رسول خدایی و پدر و مادرت …

راهب مسیحی چگونه شیفته امام حسین(ع) شد – خبرگزاری حوزه

حوزه/ وقتی رأس مبارک حضرت سیدالشهدا(ع) را لشکر ابن زیاد ملعون به … سر حسين عليه السلام را نيز همراهشان به سوى يزيد بن معاويه، روانه كرد و هر گاه …

عاشورا – کتابخانه

تعبیر «سیدالشهدا» به وسیله رسول خدا (صلی الله علیه وآله)، درباره حضرت حمزه، امیرمؤمنان … شب سیزدهم عاشورا وقتی امام سجاد (علیه السلام) بدن مطهّر عمویش عباس را به خاک … (3) زهیر بن سلیم ازدی (4) ، ولی زهیر بن قین از برجستگی ویژه ای برخوردار بود. … ابن حجر می نویسد: «هنگام حرکت اسرا به سوی شام، راهب مسیحی که از دور ناظر ورود …

اماکن زیارتی و سیاحتی عراق | درباره عراق |گروه خدمات …

شهر کاظمین در غرب بغداد واقع است و دربرگیرنده مرقد مطهرحضرت امام کاظم (ع) و امام محمد … قابل ذکر است که تعدادی از ساکنان شهر کرکوک را مسیحیان تشکیل می‌دهند و به همین علت … ق در دوران سلطنت سلطان سلیم عثمانی، ترک‌ها موفق به محاصره نجف شدند. … رفته، گنبد حضرت علی (علیه السلام) و حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) را مطلا سازند.

محرّم ، امام حسين(ع)و واقعه عاشورا و کربلا – مؤسسه فرهنگی هدایت

حضرت (علیه‌السّلام) فرمود: «آیا آیه «و ءات ذوی القربی حقه؛ و حق نزدیکان را بپرداز. … خطبه‌خوانی اسرا : پس از ورود اسیران کربلا به کوفه، امام سجاد(ع)[۴۹]، و حضرت … السلام) كرد و رأس مبارك را نشان داد پير نصرانى از روى تامل نگاهى به آن سر مطهر نمود … شب‌هنگام سر مقدس سیدالشهدا(ع) در اولین منزل است و حکایت عجیب راهب مسیحی که سر …

بهمن ۱۳۹۶ – أَسنادُ المَصائِب

⚫امام رضا(علیه السلام) می فرماید : … از همین رو امام(ع) مقابل اجساد مطهر یارانش آمد و فرمود : … حضرت سیّدالشهداء(ع) حضرت زینب(ع) و اهل حرم را امر به صبر کرده و فرمود : … محمدجواد غفور زاده … قالوا: رَأسُ الحُسَينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ، ابنِ فاطِمَةَ بِنتِ رَسولِ اللَّهِ(ص). … آنگاه، راهب از حضرت مسیح(ع)، عاجزانه می خواهد، سر مبارک امام حسین(ع)، که …

خطبه حضرت زینب در مجلس یزید – اهل بیت برای ساختن دنیا …

و اين معجزه بود از حضرت سيدالشهداء عليه السلام چه آنكه در اثناء آمدن به كربلا به زهير بن قين … و شيخ مفيد (ره) فرمود كه چون سر مطهر حضرت را با ساير سرهاي مقدس در نزد او … مؤذن دربار به يزيد اعتراض کرد و با شگفتي پرسيد: «تو که مي‎دانستي اينها … إلى ابن رأس الجالوت فقال هل كان في قتل الحسين علامة قال ابن رأس الجالوت ما كشف …

حیات اعلی • مشاهده مبحث – مقتل مفصل: رمز المصيبة : مرحوم آيت …

(در قضایای بعد از قتل آن جناب قاتل سیدالشهداء که بوده) … چون حسین علیه السلام شهید شد اسب آن حضرت در میان میدان شیهه و ناله اش بلند شد،ابن سعد … روایت کرده اند که:انگشتر حضرت را بجدل بن سلیم کلبی با انگشت حضرت قطع کرده و برد. … نگاهی به سر مطهر امام علیه السلام کرد(فرأی نوراً ساطعاً من فوق الرأس)چشم آن راهب که بر سر …

ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﻜﻮة

ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم. ) را اﻳﺠﺎب ﻣﻰ. ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻻن را از ﺗﻨﮕﻨﺎى. « ﻣﻀﻴﻘﻪ ﻣﺎﻟﻰ. » ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﻰ. دﻫﺪ . ﺑﻰ … ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر رﺳﻴﺪ، ﻋﻠﻤﺎى آن ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮ ﻳ ﻪ و ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﻦ راﻓﻊ و … ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ وارد اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ … اﻧﺪ و ﺑﺮاى زﻳﺎرت ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﻰ … زاده ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﮑﺎش در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎي آ – شورای عالی …

زاده. داوري. ﻧﺎﻇﺮ. : دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﺎﻇﻤﯽ. دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. 1383 … ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼﻡ. ، ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿـﺎ.. ، ﺣﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﺎﻩ ﭼﺮﺍﻍ.. ﻭ ﺣﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ … ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ. ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺜﻞ. ﺗﺮﺑﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﻴﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍ . ) ﺩ. ﻭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﺎﻙ. ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ. ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺩ،. ﺭﺍﻫﺐ. ﻳﺎ. ﻛﺸﻴﺶ … ﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ، ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﹼﻬﺮ … ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣـﻼﺯﻡ ﺟـﺴﻢ ﺳـﺎﻟﻢ.

هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱ – السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

ناگهان دختر على مرتضى سكوت را در هم شكست ، خطاب به تربت مطهر جد بزرگوارش چنين فرمود: … مرا سال ها از كنار مهر و محبت خانوادگى جدا كند و به غم فراق بگدازد و برادر زاده … يزيد لعين به مخدرات و حضرت سيدالشهدا عليه السلام گفت : كدام يك از براى شما … صاحب اعيان الشيعه معتقد است ، مركزى كه امروز در دمشق به نام مسجد راس الحسين يا …

آبان ۱۳۹۱ – گلچین

حضرت عباس علیه السلام … دانلود نوحه ، روضه ، مرثیه و مداحی با صدای مداح اهل بیت حاج سلیم مؤذن زاده.

راهنمای حقیقت – پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سبحانی

پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) با ارواح انبياء سخن مي گويد … حديثي از امام صادق (عليه السلام) در تعمير قبور اولياء … خبرهاي غيبي حضرت مسيح … در دوران حكومت عثماني ، در زمان سلطان سليم به خاطر فتواي يك فقيه حنفي به نام نوح ، 000 … ولي از آنجا كه اهل قلعه و در رأس آنان ناصرالدين ، اسماعيلي مذهب بودند ، خواجه تصميم گرفت كه …

مدح و مرثیه – Telegram

من کلام: مرحوم مغفور مشهدی علی اصغر ذهنی علیه الرحمه … چکوبلر نیزه باشنده سنی داره مسیح آسا … نیزه باشینده آتا باشینه بیر ائتدی سلام … زبانحال حضرت زینب س با رأس مطهر حضرت اباعبدالله الحسین ع … هر مأذنه ده ایندی موذن لر اذان دی … ایشتدی بو سوزی راهب دئدی که واضحدی … آن زاده آخرين پيمبر … دئیولّه آدیمه عالمده سیّدالشهداء

سعیدنژادی اَمـیـري حُـسَـیـݩ وَ نِـعَـمَ اڶاَمـیـر – Telegram

احوالات حضرت زهراس … کربلایی سعیدنژادی روضه ی شام غریبان هیئت سیدالشهدا آستارا … راهبی دیر کلیساده مسلمان ایلین … بقعه‌ی مطهّر که، هر بنادن آرتوقدور … مولوى در حالى كه تربت سيدالشهدا(عليه السلام) را در دست گرفته بود، خطاب به آيت … تقديم به استاد بي بديل عالم مداحي جناب آقاي سليم مؤذن زاده اردبيلي … سن مسیح واژه سن؟

سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی اللَه و علیه و آله و سلّم – ج۱ …

ج۱ … معظّمشان، حضرت علامه آیة اللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ ایراد شده و … از افراد برای تصحیح و امضاء کار خویش به روش سیّدالشّهدا علیه السّلام تمسّک می‌کنند و هنگامی … روزی بعضی به حضرت عبدالمطّلب گفتند: بین مکّه و مدینه طبیب راهبی هست و هیچ …

حوادث الايام (گاه شمار تاریخ شیعه) – صفحه 10

ورود اهل بيت عصمت و طهارت و رأس مبارك امام حسينعليه‌السلام و ساير شهداء … راهب نصرانىّ بود كه مسجد را جهت اضرار اهل اسلام بنا كردند و حضرت … بويه اثنى عشرى بود و در روز عاشورا عزادارى بر سيدالشهداءعليه‌السلام را …

دی ۱۳۸۷ – تبیان

گروهى از اسرا را كه به شام مى‏بردند،چون به تكريت رسيدند، مسيحيان آنجا در … از بدعتهاى معاويه،آن بود كه بر خلاف حكم پيامبر،اين زنا زاده را به دودمان بنى اميه ملحق … سر مطهر سيد الشهدا«ع‏»ماجراهاى‏مختلفى در حادثه كربلا دارد،اينكه سر آن حضرت را از … از فرماندهان خشن و جنايتكار سپاه كوفه در حادثه كربلا و از قاتلان‏سيد الشهدا عليه السلام.

مهر محبوب

مهر محبوب بررسی وتحقیق در آثار وخواص محبت امام عصر (علیه السلام) … پس، محبت وعشق، فقط به دیدن ورویت دیده جسمانی زاده نمی شود، که … سفیان بن عیینه گوید: از امام صادق (علیه السلام) از این آیه پرسیدم حضرت فرمود: قلب سلیم آن است که … بحیرای راهب مسیحی که وجودش خالی از گوهر عشق نبود در اولین برخورد با …

hazm/words.dat at master · sobhe/hazm · GitHub

حضرت 3983404 N. حضرت‌عالی … رأس 1120430 N,CL,RES … راهب 70640 N,NUM … زاده 0 N. زاده 4030074 N,AJ. زادهرمز 741 N. زادوولد 2430 N. زادگان 702001 N … سلیم 250138 N,AJ,RES … سیدالشهدا 744035 N … علیه‌السلام 564 N,RES … مؤذن‌زاده 4 N … مطهّر 0 N. مطوق 0 N. مطول 13207 N,AJ. مطوی 132001 N,AJ. مطویات 3510000 N,PL.

بهمن ۱۳۹۴ – احکام

إِنْ لَمْ يُجِبْكَ الْبُكَاءُ فَتَبَاكَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْكَ مِثْلُ رَأْسِ‏ الذُّبَابِ‏ فَبَخْ بَخْ؛ … ومن در داخل کعبه زاده شدم . … حبابه كه از شيعيان سيدالشهداء عليه السلام بود مى گويدکه … قال امیرالمومنین علیه السلام فی معنی آیه: فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِين … سلیم بن قيس از امام حسن مجتبی علیه السلام و آن حضرت از پدرش علی علیه السلام نقل می کند :.

روزشمار قیام حسینی | اربعین حسینی

خواهران حضرت سيد الشهدا، (عليه السلام ) با عقيله بنى هاشم وام كلثوم (عليه … از “عبدالله بن سلیم” و “مذری بن مشمعل” (که هر دو از قبیله بنی‌ اسدند) روایت شده است: … به زوار امام حسين (عليه السلام ) نظر مى كند زيرا همه حلال زاده اند، و بعد به زوار با … عصر عاشورا رأس مطهر و نورانى امام حسين (عليه السلام ) را توسط خولى بن …

علمدارکربلا – blogfa

118) آورده است : 1. … و الراس منه على القناه يدار …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر