PLNA

فارسی – پایه دهم مشترک ( عنوان درس شیر زنان ایران ) -*صوتی*

روان‌خوانی: شیر زنان ایران | رسانه های کمک آموزشی

ravan kgany.mp3. نوع رسانه: فایل صوتی. موضوع: فارسی. سال تولید: 1395. تهیه کننده: سازمان پژوهش و …

فارسی دهم | رسانه های کمک آموزشی

روان‌خوانی: شیر زنان ایران. نوع رسانه: فایل صوتی. حجم: 8,615 کیلو بایت. ارتباط با کتاب درسی: فارسی دهم · نظر دهید; 2642 بازدید …

فارسی (1) دهم | شیرزنان ایران

فارسی (1) دهم.

خلاصه داستان شیرزنان ایران (فارسی دهم) | سمن گل

(3). فایل صوتی: بزودی. منبع: من …

فارسی )1 – پایگاه کتاب های درسی

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تهران ـ کیلومتر 1٧ جادۀ مخصوص کرج … کتاب فارسی پایهٔ دهم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامهٔ درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، … متناسب با عنوان فصل در قلمرو فرهنگ، ادبیات بومی، آداب و سُنن محلی، نیازهای … دورهٔٔ تحصیلی از راهنمایی )پایه های اوّل، دوم و سوم( به دورهٔٔ اوّل متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم(.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر