PLNA

نگاهی به تفکر عقب ماندن ما از غرب و احساس تحقیر ناشی از آن

نگاهی به تفکر عقب ماندن ما از غرب و احساس تحقیر ناشی … – …

در این ویدئو آقای دکتر امیر منشی روانشناس، روان درمانگر و مدرس دوره های زندگی سالم (در چندین) استان ایران و همچنین در کشورهای آلمان، فنلاند و .

نگاهی به تفکر عقب ماندن ما از غرب و احساس تحقیر ناشی … – …

در این ویدئو آقای دکتر امیر منشی روان درمانگر و مدرس دوره های زندگی سالم (در چندین استان…) ایران و همچنین در کشورهای آلمان و فنلاند و … می گوید: ما آدم ها شبیه همدیگر …

نگاهی بر دوگانگی اندیشه توسعه و پیشرفت در عهد قاجار – …

البته موضوع عقب ماندگی ایران فقط به دلیل جا ماندن ایران از غرب و مواجهه آن با غرب … نیز احساس ضعف و عقب ماندگی می کند لکن احساس عقب ماندگی در عهد قاجار و طرح … فرهنگ امروز غرب، مترقی است و بایستی جای فرهنگ کنونی ما را بگیرد و آن را نسخ کند. … پندارد در حالیکه این تفکر درباره غرب جدید و مدرنیسم تفکری کاملاً غلط و ناشی …

اینستاگرام غزل عبدی – جدیدترین عکس ها و فیلم ها | منظوم

این صفحه به صورت خودکار و آنلاین به روزرسانی می شود، پس مطمئن باشید هیچ پست مهمی از … غزل عبدی | «نگاهی به تفكرِ عقب ماندن ما از غرب و احساسِ تحقیر ناشی.

نگاهی به اصول توسعه از دیدگاه امام (…)

استکباری غرب صنعتی بر جهان و تبعات سوم و زجرآلود ناشی از آن، … تاریخ جدید کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه صحنه نزاع این دو پرسش بوده است. … مسلمانان و ارائه تاریخ و فرهنگ غربی به عنوان راه حل نجات از عقب ماندگی است.

نگاهی به اصول توسعه از دیدگاه امام (…) – پرتال جامع علوم …

استکباری غرب صنعتی بر جهان و تبعات سوم و زجرآلود ناشی از … با عنایت به اهمیت توسعه و اینکه عقب ماندن مادی و معنوی در هر زمینه ای از کاروان …

دین و پیشرفت -علل پیشرفت غرب -بحران غرب – پرسمان

اما این که علت پیشرفت غرب دین گریزی است سخنی نا به جا می باشد؛ بلکه … گری هایی که به نام دین در جامعه صورت می گیرد باعث شکل گیری احساس پوچی و … ما مسلمانان این قدر در علم و تکنولوژی عقب مانده ایم، ولی امریکایی ها این قدر رشد کرده اند؟ … الف) در آموزه های دینی اسلام تکیه بسیار زیادی بر عقل و تعقل، تفکر و تدبر شده است.

مصرف پیشرفت – کلیات – سوره اندیشه

نگاهی خطی به زندگی اجتماعی و تاریخ که مسیری ثابت را مفروض می‌گیرد که جوامع … پیشرفت به شکل کنونی است، اما گویا دیگر هراس از شتاب توسعه و خوف جا ماندن، حتی … در این مسیر انسان غربی با حقیقت و شئون مختلف پدیده‌ها و امور نسبتی برقرار … ما می‌خواستیم داشته باشیم و مصرف کنیم تا به خود و دیگران نشان بدهیم که ما عقب …

AvH A4

برای ما اهمیت داشت که روانشناسی را موضوع اساسی این … در نتیجه کاربرد نظریه و فن روانکاوی که در غرب بسط یافته بود، روی جمعیتی که از … است، به زمان احترام می گذارد و به تفکر عقلانی مدد می رساند. از … واقعیت اشاره دارد که تفکر، احساس و عمل انسان دارای جنبه های … روانی ناشی از تجربه، خیالپردازی و عقده های حل نشده دوران کودکی.

پس زمینه تاریخی اندیشه‎ای سیاست خارجی تعالی‎گرا

س از روی کارآمدن دولت نهم / دهم، در سیاست خارجی ایران واژه ای به نامِ«تعالی»، باب شده … جامعه ما را تضمین می کند، تنها تعبیر قرآنی “تعالی” است که در سایه حکمت، … مسالمت جویانه اصلاح طلبان، سوء برداشت نموده و ایران را گام به گام، به عقب … سیاست توازن را به همراه دیدگاه کلان تمایل به غرب و نگرانی نسبت به نفوذ شرق و تلاش برای.

اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺎﻧﻪ از زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه * ** ** ﻣﻘﺪﻣﻪ – زن در توسعه …

ﭘﺪﻳﺪه. اي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ زﻧﺎﻧﻪ. ﺑﻪ(. ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ. ) ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴـﺎً. ﺑﻪ زﻧﺎن، از ﻫﺮ ﻗﺸﺮ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣـﺸﻜﻞ ﺧـﻮد را. ﻣﺴﺄﻟﻪ.

روانشناسی اجتماعی – سیاووشان

اجتماعی … البته خصایل شرقیها و مقابل غربی آنها، که در شرقشناسی سعید از آثار … راهی به عقب وجود ندارد.

کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی.pdf

رشته های مختلف در باره این مسائل، به تحقیق و تفكر فراوان پرداخته و در این باره کتا بها نگاشته اند. … دارد و بعد در خانه اش، و از این قرار است که می توان گفت، همه ما به جهت لباسی که بر تن … پیدایش لباس، چنان که گفتیم، نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبا بودن … حال که معلوم شد تفاوت شکل لباس تمدنهای شرقی و غربی ناشی.

اثر محمد العالی عرعار » ما ال تذروه الریاح « پسااستعماری رمان …

1 … همخوانی ناشی از آن است که دو نظام مرد. ساالری و … های غربی و در نهایت، در واکنش به احساس … نگاهی تحقیر آمیز به وی داشته باشد و االن ربیعه زن مورد قبول … را به نداشتن تفکر و تعقل مته می … ها را تضعیف کرده و به عقب رانده است . آدلر … کنند سبب پنهان ماندن وجود می.

BBC Persian

ما در متن نظامهای استبدادی که حاصل آن عقب ماندگی، فلاکت و تحقير بوده است، با دو احساس با غرب روبرو شده ايم: احساس حقارت و احساس ترس. … رفع تنگناهای ناشی از بينشهای تنگ سنتی در برابر دين و جامعه، به خصوص با برخوردهای خردمندانه و … اينان می خواهند به نام اسلام همه مردم را از تفکر آزاد و انتخاب براساس تشخيص خود محروم کنند.

شیوه های رسوخ فرهنگ غرب و راه های مقابله با آن – امام (…) (س)

ولی این احترام دروغین در واقع عمیق ترین نوع تحقیر و کامل ترین شکل سادیسم است. … هر فکر و فرهنگی غیر از فرهنگ غرب عقب ماندگی و ارتجاع تلقی شد، حتی … ملی که آگاهانه از این تهاجم و توطئه احساس خطر می کردند، در اقصی نقاط جهان به … ‏‏«نیروی انسانی ما را به باد دادند اینها، این فرهنگ ما یک فرهنگ استعماری است …

تمدن نوین اسلامی – Telegram

در واقع، این مباحث در مصر، به نوعی مقدم و جنبه الگویی و پیشگامی برای ما داشت. … تاکید در اینجا بیشتر بر مقطع میان سالهای 1340 تا 1357 است که تفکر تازه ای در … اینجا بود که سید قطب با ارائه تفسیری از تمدن غربی به عنوان کانون و منجلاب … بخشی از این سرگشتگی، ناشی از نظریه داروین است، البته به گفته وی، هاکسلی آن را …

در جامعه الزهرا و طلاب حوزه علمیه خواهران / تحقير – میرباقری

انقلاب جریان تحقیر را به سمت غرب برگردانده و این جریان باید ادامه پیدا کند. … مي کردند که ما عقب افتاده ايم و آن ها پيشرفته اند؛ در مقابل داشته هاي آن ها احساس حقارت می … و برخی عميق تر هستند و در مقابل تفکر عقلي و فلسفه آن ها احساس حقارت می … شوروي ناشي از جنگ سرد میان دو جریان ليبرال دموکراسي و کمونيسم نبود؛ این یک دروغ …

ما نيز مردمي هستيم – محمدعلی مرادی

براي اينكه بتوانيم بنيان‌هاي انديشه‌ي گومز را بشناسيم، بايد به عقب برگرديم و این … نويسندگان در پيگيري اين پرسش اساسي نگاهي اجمالي به اين مقطع تاريخ ايران مي … در واقع آنچنان كه نويسندگان ادامه مي دهند و مي كوشند با مرور به تاريخ تفكر اروپا … ما دیده می شود ما از به کار بردن واژه های غربی در گفته های علمی مان احساس خوبی پیدا …

آموزه 10 – گروه تاريخ انديشه معاصر

در حسرت سراب بررسي کتاب «چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت»/ محمد بهمني … به مناسبت 13 آبان‌ماه سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريکا (انقلاب دوم) … آیت اللّه (…) ای، تسخیر لانه جاسوسی را به دست دانشجویان مسلمان، نشانه تحقیر استکبار دانسته … برای ما و تمام مردم ،آمریکا و تفکر آمریکایی در تضاد با مسیر حرکت انقلاب مان بود.

روان شناسي نسل سوم – شورای عالی انقلاب فرهنگی

ﺑﯽ ﺷﻤﺎري در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد (و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در آﻏﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن. رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ … ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت روزﻣﺮه، ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﺑﺘﺪاي اﻧﻘـﻼب، دوران ﻧ. ﻔـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن … از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯿﻬﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﺎز ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را … آﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم، در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻏﺮب دارد؟ 43 … ﻧﺎﺷﯽ از ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)،.

مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی .pdf – دانشگاه شاهد

ما. باید. به. سمت. تشکیل. تمدنی. » نوین. « پیش. برویم؟ به. عبارت. دیگر،. چرا. در. این … و سنّت و فرهنگ غربی به عنوان نماد تمدن و مدنیت در باور … احساس امنیت، نابرابری و فقدان معنی در زندگی نجات خواهد داد. … که به تفکر اهمیت فراوانی داده است اسالم دینی است که آغاز آن با تاکید بر تعقل و اندیشیدن بوده است. … آنها عقب خواهیم ماند. ].

Untitled – انتشارات انقلاب اسلامی

ما یک نگاهی داریم؛ مردم ما، خود ما یک نگاهی به این گذشته داریم، … ظلم ناشی از استبداد؛ ایدئولوژی سلطنت. … تحقیر شدن شخصیت زن؛ در تمام حکومتهای پادشاهی ایران . … ترویج تفکر پادو بودن ایرانی برای غرب به دست قاجاریه … احساس آرامش نکردن؛ زیر بار سلطه ی پادشاهان قاجار . … استبداد حکومت قاجار و پهلوی عامل عقب ماندگی کشور .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر